Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Детальніше: Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

 

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціальної філософії та філософії освіти НПУ імені М.П. Драгоманова була створена у 2005 році як загальноуніверситетська відповідно до рішення Вченої ради університету від 24 березня 2005 року. У грудні 2007 році кафедру було перейменовано з кафедри філософії освіти на кафедру соціальної філософії та філософії освіти. 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Заповнюється...

 

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ: 

 

АндрущенкоВіктор Петрович Андрущенко - академік АПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Учений-філософ, організатор освіти, академік Академії педагогічних наук України (2003), доктор філософських наук (1991), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1997).
Народився 1 січня 1949 року в с. Совинка Конотопського району Сумської області. Після закінчення університету розпочав свій трудовий шлях. З 1975 р. до 1995 р. був аспірантом, викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1995 р. Віктора Петровича, авторитетного і знаного в наукових колах фахівця, було призначено заступником міністра освіти, а в 1996 р. — першим заступником міністра. За його активної участі було затверджено нову концепцію освіти, підготовлено нормативно-правову базу для її здійснення, розроблено ступеневу модель підготовки фахівців: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. На долю В. П. Андрущенка випало й опрацювання другого етапу освітянської реформи. А ще саме Віктору Петровичу довелося у 1997 р. підписати Ліссабонську (за участі 38 країн) конвенцію про взаємовизначення кваліфікації у галузі вищої освіти, яка в 1999 р. була ратифікована. З 1992 р. до 1998 р. В. П. Андрущенко — голова експертної ради ВАКу із захисту дисертацій з філософії та соціології. З 1999 р. — директор Інституту вищої освіти АПН України.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Працюючи на посаді ректора Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова з 2003 р., Віктор Петрович спрямовує колектив на збереження традицій, набутого досвіду та створення умов для інтенсифікації розвитку університету, на перетворення його у вищий навчальний заклад європейського рівня. Під керівництвом Віктора Петровича укладені угоди про співробітництво з низкою університетів світу, серед яких: Канадський університет Квінз, університет м. Лайола (США), Педагогічна академія м. Кракова, Бидгошська академія імені Каземіра Великого (Польща), Сучавський університет (Румунія), Пряшівський університет (Словаччина) та ін. Створені філії університету в Євпаторії, Ялті, Олександрії. На базі університету відкрито Інститут соціальної роботи та управління, Інститут дистанційного навчання, Інститут дефектології, Інститут природничо-географіч освіти та екології, інші структурні підрозділи.
В. П. Андрущенко є автором понад 300 наукових праць з філософії, політичних наук, проблем культури, педагогіки, психології, серед яких 12 індивідуальних і близько 25 колективних монографій, а також підручників і навчальних посібників для системи вищої освіти. Під його керівництвом захистили дисертації 22 кандидати та 6 докторів наук. Він був координатором робочої групи зі створення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, а в складі робочої групи готував Концепцію реформування політичної системи України.З 2005 року завідувач кафедри філософії освiти, Iнституту філософської освiти i науки.
Віктор Петрович — головний редактор часописів "Вища освіта України", "Філософія освіти" та "Практична філософія", шеф-редактор соціально-гуманітарного наукового журналу "Людина і Політика", член редколегій журналів "Гуманітарні науки", "Директор школи, ліцею, гімназії", "Освіта і управління", "Педагогіка і психологія", "Післядипломна освіта в Україні", "Політичний менеджмент", "Рідна школа", "Соціальна психологія". Він очолює спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій при Інституті вищої освіти АПН України, є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
В. П. Андрущенко має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (1997). Він нагороджений Орденом “За заслуги ІІІ ступеня” (2004), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2002, 2003), Нагрудним знаком “Знак Пошани” Київського міського голови, орденами і медалями церковних (духовних) та громадських організацій (Хрестом Пошани “Князь Святослав”, “За розбудову освіти”, “За заслуги. Орден Нестора Літописця ІІІ ступеня” “Оденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІІ-го ступеня”), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України, Академії педагогічних наук України, Державного комітету у справах молоді та туризму, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Товариства “Знання України”. З 2009 року має "Орден Ярослава Мудрого”.

 

 

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Заповнюється...

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ВІД КАФЕДРИ:

 

1. Вища освiта i Болонський процес
2. Фiлософiя освiти
3. Онтологiя освiти
4. Соціальна фiлософiя
5. Вступ до фiлософiї освiти
8. Аксіологія освiти
9. Iсторична генеза фiлософiя освiти

 

ОСВІТНІ РЕСУРСИ

 

Заповнюється...

Е-бібліотека

Your text...

 

Дистанційні курси

 

Your text...

 

 

 

 

 

 

Всього відвідувань 

236141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
176
362
229646
4660
5319
236141

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-09-26 00:05:34
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743