Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Кафедру педагогіки і психології вищої школи в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова було створено в січні 2000 р. як загальноуніверситетську. У 2009 р. проведено реорганізацію шляхом злиття кафедри педагогіки і психології вищої школи та кафедри історії освітньо-виховних систем і технологій Інституту соціології, психології та управління. Структурному підрозділу залишено назву – кафедра педагогіки і психології вищої школи. 

КОНТАКТИ:

вул.Тургенєвська, 8/14, гуманітарний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова, ауд. 3-9.
тел. (044) 238-01-78;
Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ ВІД КАФЕДРИ:

1. Педагогіка вищої школи.
2. Історія освітньо-виховних систем вищої школи.
3. Педагогічна геронтологія.
4. Андрагогіка в системі педагогічних наук.
5. Персоналії в історії вищої школи України.
6. Компаративна педагогіка вищої школи
7. Економіка вищої школи.
8. Педагогічна герменевтика.
9. Психологія вищої школи.
10. Психологія управління освітою.
11. Кризи та деформації професійного розвитку викладача ВНЗ.
12. Педагогіка та психологія вищої школи.
13. Методика викладання у вищій школі.
14. Методологія і методи науково-педагогічних досліджень.
15. Виховуючі відносини у ВНЗ.
16. Освітньо-виховні системи.
17. Історичні аспекти науково-педагогічних досліджень.

 

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ:

демяненко

 

П.І.Б.

Демяненко Наталія Миколаївна

Посада:

Завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; головний науковий співробітник відділу теорії і методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Науковий ступінь та вчене звання:

Доктор педагогічних наук (2000), професор (2002)

Захист дисертацій:

         - на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) захищена у 1991 р.;

          - на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) захищена у 2000 р.

Наукова та педагогічна діяльність:

- асистент кафедри історії СРСР та УРСР Полтавского державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка, м. Полтава, 1986 – 1988;

- аспірант Українського науково-дослідного інституту педагогіки, м. Київ, 1988 – 1991;

- викладач, старший викладач, доцент кафедри початкового навчання Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка, м. Полтава,1991 – 1993;

- старший науковий співробітникІнституту педагогіки АПН України, м. Київ, 1993 – 1994;

- зав. відділом педагогіки і психології вищої школиІнституту педагогіки і психологіїпрофесійної освіти АПН України, м. Київ, 1994 – 1996;

- докторант Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ, 1996 – 1999;

- зав. відділом педагогіки і психології вищої школиІнституту вищої освіти АПН України м. Київ, 1999 – 2000;

- професор, зав. кафедри педагогіки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 – 2004;

- зав. кафедри історії освітньо-виховних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004 – 2009;

- заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України, 2007 – 2009;

- зав. кафедри педагогіки і психології вищої школиНаціонального педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, з 2009 р. – по теперішній час.

Член 2-х спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій – в Інституті вищої освіти НАПН України та Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова; Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні; Наукової ради МОН України з професійного напряму «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту»; Підкомісії з педагогіки і психології Науково-методичної комісії з педагогічної освіти 0101 МОН України.

Головний редактор науково-педагогічного часопису «Історико-педагогічні студії» (виходить з 2006 р.), член редакційних рад і колегій наукових фахових періодичних видань: «Рідна школа», «Вища освіта України», «Філософія освіти».

Наукова школа:

Створена наукова школа «Контекстно-компетентнісна підготовка педагогічних кадрів: інтернаціоналізація вітчизняного досвіду». Розроблено авторську модель і концепцію контекстно-компетентнісної підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу. Підготовлено 15 кандидатів і 3 доктори педагогічних наук. Ліцензовано і акредитовано спеціальність магістерського рівня «Педагогіка вищої школи», з якої кафедра педагогіки і психології вищої школи є випусковою (від 2005 р.).

Проекти:

Розробник моделі та організатор Центру магістерської підготовки в КНУ імені Тараса Шевченка (2003 - 2004). Організатор-засновник Історико-педагогічної Асоціації НПУ імені М.П.Драгоманова (2006), постійно діючого Всеукраїнського  науково-методичного семінару «Освітньо-виховні системи: ретроспектива і реконструкція» (з 2006 р.).  Автор-розробник Проекту «Положення про Інститут магістратури, аспірантури і докторантури» НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008; двох науково-експериментальних програм Інституту вищої освіти НАПН України: «Тьюторська технологія в навчально-виховному процесі вищого закладу освіти», 2009; «Моделювання мегауніверситету в умовах трансформації системи вищої освіти в Україні», 2009; Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань (2010, 2012, 2014), Міжнародного науково-методичного семінару «Освіта дорослих: зміна парадигми на початку ХХІ століття» (2011, 2013).

Координатор-модератор освітніх проектів НАПН України та НПУ імені М.П.Драгоманова: «Український педагогічний лекторій. Видатні постаті» (2012 - 2013), «Педагоги-новатори України: інноваційні авторські педагогічні технології» (2011 - 2013).

Стажування:

- Варшавський університет, педагогічний відділ, м. Варшава, Республіка Польща, 2008;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», г. Москва, Россия, 2013;

- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, м. Полтава, 2013.

Дисципліни, які викладає:

П’ять навчальних дисциплін:

«Педагогіка вищої школи»; «Історія освітньо-виховних систем вищої школи»; «Педагогічна геронтологія»; «Андрагогіка в системі педагогічних наук»; «Персоналії в історії вищої школи України».

Коло наукових інтересів:

Світовий контекст розвитку університету, інтернаціоналізація вищої школи України, історія вищої педагогічної освіти, компаративна педагогіка (кроскультурні дослідження), андрагогіка, герогогіка.

Основні публікації:

На 2013 р. - 311 публікацій, з яких 7 монографій і 12 підручників та навчально-методичних посібників (одноосібні й у співавторстві).

У 2006 р. наукова монографія Дем’яненко Н.М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907 – 1920 рр.) / Н.М.Дем’яненко, І.І.Прудченко (К., 2005) удостоєна диплому І ступеня НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2012 р. наукову монографію Дем’яненко Н.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.М.Дем’яненко, І.М.Кравченко (К., 2010) відмічено відзнакою Всеукраїнського рейтингу «Кращий освітянин року» (результати рейтингу оприлюднені Всеукраїнським громадсько-політичним тижневиком «Освіта»).

Відзнаки:

Орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги, 2013; Медаль Національної академії педагогічних наук України – «К.Д.Ушинський», 2009; Медаль Національної академії наук України «Трудова слава» Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота фортуна», 2009; Знак МОН України «Відмінник освіти України», 2009;Медалі НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012, 2013.

Почесні грамоти: Верховної Ради України, 2010; МОН України, 1996, 2002.

Наукові стипендії (стипендіальні відзнаки): Іменний стипендіат Кабінету Міністрів України, 1995 – 1997; Стипендіат Польської Академії Наук, Республіка Польща, 2008; Стипендіат ЮНЕСКО, 2009.

Увійшла до складу переможців Всеукраїнських рейтингів «Кращий освітянин року», 2009, 2010, 2011, 2012.

Почесні дипломи: Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті», 2011, 2012, 2013; Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2012».

Іменні подяки: Ректора Національного педагогічного университету імені М.П.Драгоманова, 2005, 2011; Голови Київської міської державної адміністрації, 2007.

 

багрій

П.І.Б.

Багрій Тетяна Володимирівна

Посада:

Старший викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи

Наукова ступінь та вчене звання:

Кандидат педагогічних наук (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Захист дисертацій:

У 2011 році  захистила дисертаційне дослідження за темою «Розвиток освіти і педагогічної думки на Переяславщині (початок XVIII – перша чверть ХХ століття»

Дисципліни, які викладає:

Педагогіка вищої школи, Компаративна педагогіка вищої школи, Економіка вищої школи, Основи християнської педагогіки, Педагогічна герменевтика

Коло наукових інтересів:

Виховання студентської молоді на засадах християнської моралі; розвиток педагогічної компаративістики; персоналії в історії педагогіки вищої школи України

Основні публікації:

Автор 12 публікацій

 

висідалко

П.І.Б.

Висідалко Наталія Леонідівна

Посада:

Старший викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи

Наукова ступінь та вчене звання:

Кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Захист дисертацій:

У 2010 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефективність інтелектуальних дій студентів»

Наукова та педагогічна діяльність:

Викладає у інститутах: історичної освіти, філософської освіти, політології та права, розвитку дитини, психології і педагогіки, колекційної педагогіки і психології, соціології,психології та соціальних комунікацій, гуманітарно-технічної освіти, української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, іноземної філології, фізичного виховання та спорту, інформатики, соціальної роботи та управління та вечірньому факультеті.

Дисципліни, які викладає:

Психологія вищої школи, педагогіка і психологія вищої школи, психологія управління освітою, кризи та деформації професійного розвитку викладача ВНЗ.

 

Коло наукових інтересів:

Психологія творчої діяльності, саморозвиток  та самовдосконалення особистості.

Основні публікації:

Автор більш ніж 15 публікацій у фахових виданнях

 

лугова

П.І.Б.

Лугова Інна Миколаївна

Посада:

асистент кафедри педагогіки і психології вищої школи, Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Наукова та педагогічна діяльність:

Викладає на кафедрі педагогіки та психології вищої школи

Дисципліни, які викладає:

Психологія вищої школи, Педагогіка та психологія вищої школи, Тренінг професійно-педагогічної компетентності

Коло наукових інтересів:

Арт-терапія (психодинамічна терапія мистецтвом), психолого-педагогічні аспекти формування іміджу сучасного викладача ВНЗ.

 

Смікал

П.І.Б.

Смікал Вікторія Олексіївна

Посада:

Доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім.М.П.Драгоманова

Наукова ступінь та вчене звання:

Кандидат педагогічний наук, доцент

Захист дисертацій:

2002 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування світоглядної культури майбутнього вчителя засобами мистецтва»  за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Наукова та педагогічна діяльність:

У 2000 році закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Працювала науковим співробітником відділу мистецької освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м.Київ  з 2000 року.

 З 2003 року - старший викладач Київського гуманітарного інституту (кафедра педагогіки і психології).

З 2006 року - доцент кафедри історії освітньо-виховних систем і технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова.З 2009 рік до теперішнього часу – доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім.. М.П.Драгоманова.

Дисципліни, які викладає:

Забезпечує викладання 6 навчальних дисциплін («Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі», «Методологія і методи  науково-педагогічних досліджень», «Виховуючі відносини у ВНЗ» (рівень магістратури), «Освітньо-виховні системи» (рівень бакалаврату)).

Є організатором і керівником музейної науково-педагогічної практики студентів магістратури зі спеціальності «Педагогіка вищої школи.

Є керівником асистентської науково-виробничої практики студентів магістратури (спеціальність «Педагогіка вищої школи»).

Коло наукових інтересів:

У межах наукової теми кафедри педагогіки і психології вищої школи „Контекстно-професійна підготовка  майбутнього викладача” досліджує проблему культурологічного розвитку особистості магістранта - майбутнього викладача.

 

Зайченко

П.І.Б.

Зайченко Іван Васильович

Посада:

Професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова

Наукова ступінь та вчене звання:

Доктор педагогічних наук, професор

Наукова та педагогічна діяльність:

Закінчив математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка (1970), аспірантуру в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького (1987), докторантуру в Інституті педагогіки АПН України (1985).

Працював учителем математики і директором школи на Сосниччині (1970-1974), кореспондентом районної газети (м. Мена, 1974-1975), викладачем математики, завучем і вихователем СМПТУ-61 у Ленінграді (1975-1980).

З 1980 р. і до 2012 р. працював у Черніговському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка, в якому пройшов шлях від лаборанта кафедри математичного аналізу, керівника виробничої практики,асистента, старшого викладача, доцента до професора, завідувача кафедри педагогіки, психології і методики викладання математики. З 2012 р. – зав. кафедри, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, які викладає:

Педагогіка вищої школи, Історія освітньо-виховних систем

 

Коло наукових інтересів:

Історія розвитку педагогічної журналістики, національної школи, передової педагогічної думки в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; проблеми методики викладання математики.

Основні публікації:

Автор понад 200 наукових публікацій. Серед 40 навчальних посібників: «Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ  - поч. ХХ ст.)» (2002), «Педагогічна концепція С.Ф. Русової» (1996, 1999, 2000); «Концепія української національної школи у творчості Я.Ф. Чепіги» (1996, у співавт.); «Педагогічна журналістика України другої половини ХІХ ст.» (1991); «Алгебраїчний метод у геометричних перебудовах» (2000, у співавт.), «Геометричні перетворення площини». У 3-х ч. (2001, 2002, у співавт.), Методи геометричних зображень» (2003, у співавт.), «Збірник задач з математики» у 3-х ч. (2005),  «Педагогіка» (2003, 2006, 2008), «Етика соціальної роботи» (2008), «Університетська освіта» (2008), «Історія педагогіки» (2010) та ряду інших.

 

Акініна Н.Л фото

П.І.Б.

Акініна Наталія Леонідівна

Посада:

Старший викладач

Наукова ступінь та вчене звання:

Кандидат педагогічних наук

Захист дисертацій:

Жовтень 2011 р

Наукова та педагогічна діяльність:

35 років, наукова – 15 років

Стажування:

кафедра «Інноваційні технології в освіті» НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2012 р

Дисципліни, які викладає:

Педагогіка вищої школи, Методологія і методи педагогічних досліджень, Педагогічні технології, Тренінг «Моделювання педагогічної діяльності», Методика викладання у вищій школі

Коло наукових інтересів:

Історичні аспекти науково-педагогічних досліджень, методологія і методи педагогічних досліджень

Основні публікації:

1.     Акініна Н.Л. Методичні рекомендації щодо забезпечення навчально-методичної роботи викладача вищого навчального закладу. – Буча, УГІ, 2010. – 43 с.

2.     Акініна Н.Л., Георгінова Л.В., Кігель В.Р., Мичак Н.Г. Методичні рекомендації щодо оцінювання знань та вмінь студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Буча, УГІ, 2010. – 20 с.

3.     Акініна Н.Л., Георгінова Л.В., Кігель В.Р., Мичак Н.Г. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у вищому навчальному закладі за кредитно-модульною системою.  – Буча, УГІ, 2010. – 25 с.

4.     Акініна Н.Л. Соціально-психологічні аспекти діяльності учасників педагогічного процесу ВНЗ // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України» 28  - 29 жовтня 2010 року

5.     Акініна Н.Л. Науково-методичне забезпечення методичної складової компетентності бакалавра з педагогіки / Збірник наукових праць / Випуск  (42 -43 ) – Луцьк, 2010. с. 72 – 80.

6.     Акініна Н.Л. Программа навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі». Навчально-методичний комплекс: 8.000005 – Педагогіка вищої школи / За редакцією Н.М.Дем’яненко. – К.НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Ч.1. -  ст.

7.     Акініна Н.Л. Методика викладання у вищій школі. Пакет тестових завдань. У зб. «Засоби діагностування якості підготовки фахівців (пакети тестових завдань, комплексних контрольних робіт) кафедра педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова/ за ред.. Н.М. Дем’яненко. – К.: НПУімені М.П. Драгоманова, 2011. – с. 214 – 224  

8.     Акініна Н. Л. Процес становлення і розвитку методики викладання української мови як іноземної / Н. Л. Акініна // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації»: зб. мат. (Буча, 18–19 квітня 2012 р.). – Буча : Український гуманітарний інститут. – 2012. – С. 71–72

9.     Акініна Н Л. Історичні аспекти розвитку науково-методичного забезпечення вищих педагогічних навчальних закладів України у 1980-1990 рр. (документально-фактологічний аналіз) / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти: наук. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2012. – Вип.70 (Ч. І).– С. 188–194.

10.   Програма комплексного кваліфікаційного екзамену, 8.18010021 – Педагогіка вищої школи / Дем’яненко Н.М., Смікал В.О., Кравченко І.М., Акініна Н.Л. [ за загальною редакцією Дем'яненко Н.М. ] - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012, 53с.

11.   Акініна Н. Л.Педагогічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу / Н. Л. Акініна // Історико-педагогічні студії:  Науковий часопис / [гол. ред Н.М.Дем’яненко] – К.:. Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. –  Вип. 6. С.61 – 63.

12. Акініна Н. Л.Педагогічна культуравикладача вищого навчального закладу / Н. Л.  Акініна, Н.Б. Абрамюк // Історико-педагогічні студії:  Науковий часопис / [гол. ред Н.М.Дем’яненко] – К.:. Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. –  Вип. 6. С. 64 – 66.

13. Акініна Н. Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу. Наукові студії ( культура, освіта – антропоцентрині парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. / [редколегія : Р.В. Болдирев (гол.редактор, голова редколегії ) та ін.] / Н. Л. Акініна – К.Міленіум, 2013. – вип.. 2, а – С.254 – 264

14. Акініна Н Л. Розвиток науково-педагогічного персоналу випускаючих кафедр / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти: наук. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2013. – Вип.77 (Ч. І).– С. 141–144.

 

кравченко

П.І.Б.

Кравченко Ірина Миколаївна

Посада:

доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи

Наукова ступінь та вчене звання:

кандидат педагогічних наук (2009 р.), доцент (2011 р.)

Захист дисертацій:

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукова та педагогічна діяльність:

З 2000 р. по 2002 р. – вчитель німецької мови середньої загальноосвітньої школи № 140 м. Києва.

З 2002 р. по 2004 р. – вчитель німецької мови спеціалізованої школи № 172 м. Києва.

З 2003 р. по 2008 р. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З 2006 р. по 2009 р. – старший викладач кафедри історії освітньо-виховних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З 2009 р. по теперішній час – доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

За час роботи в НПУ імені М.П.Драгоманова була нагородженна Грамотою за особистий внесок у науковій підготовці майбутніх фахівців, виявлення індивідуальних творчих здібностей (2008 р.); Дипломом за відмінну навчально-методичну, науково-дослідницьку роботу, активну участь у громадському житті Інституту соціології, психології та управління (2009 р.); Подякою ректора університету за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності (2010 р.). За монографію «Учительські інститути в системі педагогічної освіти України» було визнано кращим освітянином 2012 р., луареатом відзнаки «Залиш мені в спадщину думку найвищу». На П’ятій національній виставці «Інноватика в сучасній освіті» була нагороджена Почесним дипломом за розробку і презентацію інноваційних освітніх проектів (2013 р.).

Виконує обов’язки заступника кафедри педагогіки і психології вищої школи з навчально-методичної роботи.

Відповідальна за організацію та проведення практик на спеціальності «Педагогіка вищої школи», з підготовки та оформлення даних в програмному середовищі «EDUCATION» для замовлення та видачі студентам Додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMASUPPLEMENT) в Інституті магістратури, аспірантури і докторантури.

Заступник головного редактора наукового часопису «Історико-педагогічні студії».

 

Дисципліни, які викладає:

«Педагогіка вищої школи», «Педагогіка», «Державні стандарти і якість вищої освіти», «Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ», «Освітньо-виховні системи».

 

Коло наукових інтересів:

Розвиток педагогіки вищої школи як науки, навчальної дисципліни і практики. Контекстно-професійна підготовка майбутнього викладача вищої школи.

 

Основні публікації:

Автор 50 публікацій, серед яких: 1 монографія (у співавторстві), 1 навчально-методичний посібник, 16 навчальних програм та методичних рекомендацій, 30 наукових статей у фахових виданнях.

1.   Дем'яненко Н.М., Кравченко І.М.Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Н.М. Дем'яненко, І.М. Кравченко. – К. : Фенікс, 2010. – 512 с.

2. Кравченко І.М. Методика написання магістерської кваліфікаційної роботи : навч.-метод. посібник / І.М.Кравченко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 137 с.

3.   Кравченко І.М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : навчальна програма спеціалізованого курсу / І.М. Кравченко. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 21 с.

4.   Кравченко І.М. Підготовка педагогічних кадрів на базі класичних університетів: актуалізація історичного досвіду // Проблеми освіти : наук.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Випуск № 63. Частина 2. – С. 18 – 21.

5.  Кравченко І.М. Актуалізація досвіду діяльності учительських інститутів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в умовах сучасної модернізації системи педагогічної освіти / І.М. Кравченко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXXI (91). – С. 99 – 109.

6. Кравченко І.М. Тренінг професійно-педагогічної компетентності у підготовці викладача вищої школи // Проблеми освіти : наук.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. – Випуск № 66. Частина 1. – С. 194 – 198.

 

калмикова

П.І.Б.

Калмикова Лариса Олександрівна

Посада:

     Професор кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П.Драгоманова, завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку»

Наукова ступінь та вчене звання:

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член міжнародної академії наук педагогічної освіти

Захист дисертацій:

У 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наступність у формуванні граматичної будови мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Москва). У 2011 році в інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку».

Наукова та педагогічна діяльність:

Стаж наукової роботи – 34 роки. Автор біля 200 публікацій у психологічних і педагогічних фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях; двох одноосібних монографій, трьох монографій у співавторстві; двох одноосібних навчальних посібників під грифом МОН України і семи навчальних посібників у співавторстві під грифом МОН. Головний редактор періодичного продовжуваного збірника наукових праць «Психолінгвістика».

Готує аспірантів і докторантів. Під її керівництвом захищено 5 кандидатів педагогічних і психологічних наук. Очолює наукову школу “Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики й лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки”. Здійснює міжнародну співпрацю з Інститутом психолого-педагогічних проблем дитинства РАО (Москва), Інститутом розвитку освітніх технологій (Москва), Сергієво-Пасадським гуманітарним інститутом.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 31 рік. Працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, декана педфаку, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології (дошкільної), першого проректора з навчально-виховної роботи. Нагороджена грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», грамотою МОН України, почесною грамотою Київської облдержадміністрації та ін.

Стажування:

Проходила стажування в: Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, є науковим кореспондентом цієї науково дослідної установи; Московському педагогічному державному університеті й міжнародній академії наук педагогічної освіти, є академіком-секретарем цієї академії.

Дисципліни, які викладає:

Методологія і методика психологічних досліджень, психолінгвістика, психологія і педагогіка вищої школи, методика викладання психологічних дисциплін, методика викладання педагогічних дисциплін, психологія мотивації та ін.

Коло наукових інтересів:

Психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, металінгвістична діяльність дітей і студентів, нейролінгвістичні засади вищої освіти та ін.

Основні публікації:

Калмикова Л.О. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : діагностико-розвивальна програма: [монографія] / Лариса Олександрівна Калмикова. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – 212 с.

Калмикова Л.О. Методика викладання дитячої психології та дошкільної педагогіки в педагогічних коледжах: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л.О. Калмикова, Н.В.Харченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – 424 с.

Калмыкова Л.А. Инновационные технологии как компонент психолингвистической системы / Л.А. Калмыкова // Теория и методика обучения русскому языку дошкольников в условиях полилигвизма: [монография] / под науч. ред. К.Л. Крутий. – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2012. – С. 144-154.

Калмикова Л.О. Феномен мовленнєвої діяльності в ієрархії психологічних і психолінгвістичних категорій: характеристика професійно-педагогічного знаряддя працівників вищої освіти / Л.О. Калмикова // Проблеми освіти. – 2012. – № 70. – Ч.1. – С. 126-131.

Kalmykova L.О.On the resnets of study the regularities of s peech development in prosaroolers / L.О.Kalmykova // Tmeory for practice in the education of contemporary gociety, Riga, 2012, C. 140 – 147.

Калмыкова Л.А. Психолингвистические основания для создания новых психологий формирования у детей дошкольного возраста речевой деятельности / Л.А. Калмыкова // Инновационная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: Материалы V международной научно-практической конференции. – М.: Изд-во «Канцлер», 2012. – С. 62-68.

Калмикова Л.О. Роль кафедри в реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті засобами психолінгвістики / Л.О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 77. – Ч. 1. – 2013. – С. 86-91.

Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, психолінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 74. – Ч. 1. – 2013. – С. 11-17.

Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 14. – С. 185-198.

Калмыкова Л.А.Особенности развития речевой деятельности детей дошкольного возроста / Л.А.Калмыкова // Challenges of Information Society and Applied Psycholinguistics – Proceedings of the X International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics. Editors: Natalia V. Ufimtseva, Anna A. Stepanova, Denis V. Makhovikov, Larisa S. Zhukova. – Moscow: RUDN. – Institute of Linguistics RAN. – MIL, 2013. – S. 78-79.

Всього відвідувань 

316235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
147
259
309909
2912
4923
316235

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-19 17:40:00
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743